Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi realizuje program korekcyjno – edukacyjny skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie mogą wziąć udział osoby: skierowane wyrokiem sądu, skierowane przez kuratora, objęte procedurą Niebieskiej Karty oraz ochotnicy.

Program realizowany jest raz w roku przez 3 miesiące w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Założeniem programu jest pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

– uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,

– uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych,

– nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia siły i przemocy,

– naukę partnerskiego układania stosunków w rodzinie,

– naukę konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w programie. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PCPR przy ul. Jaćwieskiej 14 a w Gołdapi. Program prowadzi wykwalifikowany specjalista – Pani Mirosława Poniatowska.