SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2015

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  ul.  Gołdapska 23 zapewnia schronienie ofiarom przemocy domowej oraz dzieciom będącym pod ich opieką. Nie jest wymagane skierowanie. Przyjmowane są wszystkie osoby niezależnie od dochodu, także z Powiatu Gołdapskiego.

W ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, medyczna i inna w zależności od potrzeb.

Osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie ze względu na przemoc domową mogą bezpośrednio zgłosić się do ośrodka  w Olecku (czynny całodobowo, tel. 87 520-34-30)  lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi (godz. pracy:  7.30-15.30) celem umieszczenia.