Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, że Departament ds. Programów PFRON realizuje projekt pt.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” , który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wprowadzenie usługi transportu dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, poprzez przyznanie na ten cel grantów jednostkom samorządu terytorialnego wybranym w konkursie.

Informujemy, że ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w konkursie.