Wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV”.

W ramach powyższego zadania zostaną zakupione środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki jednorazowe), bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk na potrzeby gołdapskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać miesięczne karnety na aqua aerobik oraz na ćwiczenia kręgosłupa. Do dzieci (z orzeczeniem niepełnosprawności) będą skierowane miesięczne zajęcia w Fundacji Centrum Sportu w Gołdapi. W ramach projektu zostaną również zakupione paczki żywnościowe dla 80 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, będących w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby zainteresowane którąkolwiek formą pomocy uzyskają dodatkowe informacje oraz wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14 a, tel. 87 615-24-73, pcprgoldap@op.pl