Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Przejdź do - Forum Jednostek Pomocy Społecznej
W dniu 23 listopada 2018 r. jednostki organizacyjne pomocy społecznej z terenu powiatu obchodziły Dzień Pracownika Socjalnego pod znanym już hasłem " Forum Jednostek Pomocy Społecznej". uroczystość uświetniła Pani dr psychologii Aleksandra Piotrowska, która poruszyła aktualne problemy współczesnej rodziny. Spotkanie było również okazją do podsumowania dwóch konkursów ogłoszonych przez Powiat Gołdapski pt."Uczeń godny naśladowania", "Ciemniejsza strona internetu - Cyberprzemoc". W pierwszym konkursie laureatką została uczennica Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich Olga Charkiewicz.
 

29 listopada 2018


Czytaj więcej o: Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Nałogi – droga donikąd

Przejdź do - Nałogi – droga donikąd

W związku z tym, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi realizując projekt Razem pod parasolem prawa – II edycja, dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 dnia 30 października zorganizowało spotkanie słowno – muzyczne pt. „Nałogi – droga donikąd”.

5 listopada 2018


Czytaj więcej o: Nałogi – droga donikąd

„Aktywny Samorząd” – 2-gi cykl 2018r. nabór wniosków o dofinansowanie Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   informuje, iż do 10.10.2018r. trwa nabór wniosków na  Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program skierowany jest do osób uczących się w szkole policealnej lub w szkole wyższej, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

6 września 2018


Czytaj więcej o: „Aktywny Samorząd” – 2-gi cykl 2018r. nabór wniosków o dofinansowanie Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

DNI OTWARTE OŚRODKA ADOPCYJNEGO W EŁKU

27-29.6.2018 r. w godzinach 8.00 - 15.30 Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DNI OTWARTE. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisząc na adres mailowy: oao-elk@o2.pl. Ośrodek mieści się w Ełku przy ul. Słowackiego 15a, nad sklepem z butami.

15 czerwca 2018


Czytaj więcej o: DNI OTWARTE OŚRODKA ADOPCYJNEGO W EŁKU

Rodzinny Rajd Rowerowy 2018 - fotorelacja

Przejdź do - Rodzinny Rajd Rowerowy 2018 - fotorelacja

Organizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuje sponsorom tego wydarzenia tj: Zajazdowi Piękna Góra Rudziewicz, PSS Społem, Gołdap.info, Gminie Gołdap i Starostwu Powiatowemu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni służbom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia tj. Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, Placówce Straży Granicznej w Gołdapi, Straży Pożarnej, Spółce GoldMedica, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi.

Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Alternatywa dla Duszy oraz od miłośników dwóch kółek – Rowerowa Gołdap.

Dziękujemy przede wszystkim niezawodnym mieszkańcom i gościom którzy uczestniczyli w naszym rajdzie. Do zobaczenia za rok.

7 czerwca 2018


Czytaj więcej o: Rodzinny Rajd Rowerowy 2018 - fotorelacja

Rodzinny Rajd Rowerowy 2018

Życzenia

Przejdź do - Życzenia

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Przejdź do - Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

15 marca 2018


Czytaj więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Projekt „Aktywizacja po 30 (2018)”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim.

 

Projekt jest skierowany do bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, a jednocześnie należących co najmniej do jednej grupy:

  1. długotrwale bezrobotni (38 osób/22K/16M),
  2. osoby z niepełnosprawnościami (6 osób/4K/2M),
  3. osoby w wieku 50 lat i więcej (26 osób/14K/12M),
  4. kobiety (57 osób),
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (54 osoby/31K/23M).

 

 

15 marca 2018


Czytaj więcej o: Projekt „Aktywizacja po 30 (2018)”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Powiat Gołdapski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku.

7 marca 2018


Czytaj więcej o: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd"