Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczyc

22 grudnia 2020 w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

 

29 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczyc

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gołdapi informuje, iż dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym
od pracy (w zamian za święto przypadające
w sobotę 26 grudnia 2020r).

 Za utrudnienia przepraszamy.

21 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Informacja

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Gołdapski, dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie oraz ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupiono i przekazano rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej środki ochrony indywidualnej (maseczki - 5070 szt., rękawiczki – 8450 szt., płyny do dezynfekcji – 338 l.) oraz 47 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania.

12 listopada 2020


Czytaj więcej o: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informujemy, iż Powiat Gołdapski przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III). Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

12 listopada 2020


Czytaj więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do 10 października przyjmuje wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

25 września 2020


Czytaj więcej o: Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w warsztatach. Warsztaty są bezpłatne, obejmują cykl 10 spotkań. Zajęcia skierowane są do osób, które chcą doskonalić się w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

13 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, że Departament ds. Programów PFRON realizuje projekt pt.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” , który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

17 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.