Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do 10 października przyjmuje wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

25 września 2020


Czytaj więcej o: Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w warsztatach. Warsztaty są bezpłatne, obejmują cykl 10 spotkań. Zajęcia skierowane są do osób, które chcą doskonalić się w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

13 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, że Departament ds. Programów PFRON realizuje projekt pt.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” , który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

17 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Aktywny Samorząd - Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł I i II

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi od 1 marca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

31 marca 2020


Czytaj więcej o: Aktywny Samorząd - Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł I i II

KORONAWIRUS – informacja dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

23 marca 2020


Czytaj więcej o: KORONAWIRUS – informacja dla seniorów

Informacja

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również osobom korzystającym z nieodpłatnego poradnictwa informujemy, iż począwszy od 16.03.2020 r. do odwołania zostaje zawieszone udzielanie porad w systemie stacjonarnym- punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne do odwołania.

O terminie przywrócenia działania punktów zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

19 marca 2020


Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

Dnia 2 marca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi czynne jest w godz. 7:30 – 13:00.

2 marca 2020


Czytaj więcej o: Informacja