Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuję, iż przyjmuje wnioski na dofinansowanie:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, tj. rowery rehabilitacyjne, rowery trójkołowe, drabinki, przyrządy do ćwiczeń manualnych (piłki, wałki, taśmy itp.), rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, materace rehabilitacyjne, itp.
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, tj. protezy, pończochy kikutowe, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne, ortezy kończyn dolnych i górnych, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki wspomagające chodzenie, wózki inwalidzkie ręczne, aparaty słuchowe, systemy wspomagające słyszenie, cewniki, pieluchomajtki, rurki tracheostomijne, protezy piersi, peruki, pasy przepuklinowe, poduszki i materace przeciwodleżynowe,
  • likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają problemy w poruszaniu się m.in. budowa podjazdu lub dofinansowanie do schodołazu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, przystosowanie łazienki, zakup i montaż poręczy i uchwytów, likwidacji progów, poszerzenie i wymiana drzwi (co najmniej 90cm), ułożenie paneli i terakoty antypoślizgowej,
  • likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, tj. montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej (wyposażenie dzwonka, aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną), zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora, zakup maszyny do pisania pismem Braille’a, zakup zestawu komputerowego lub laptopa dla dzieci i młodzieży uczących się lub posiadających indywidualny tok nauczania oraz osób dorosłych wykonujących pracę zawodową w domu przy pomocy komputera z niepełnosprawnością związaną m. in. z narządem wzroku, słuchu, mowy, z chorobami psychicznymi,
  • likwidacji barier technicznych tj. zakup łóżka funkcyjnego dla osoby leżącej; kuchenki elektrycznej, mikrofalowej, pralki automatycznej dla osoby niepełnosprawnej ze względu na wzrok lub niedowład jednej lub obu kończyn górnych zamieszkałej samotnie lub z drugą osobą niepełnosprawną.

Druki wniosków o dofinansowanie i szczegółowe zasady znajdują się na stronie internetowej www.pcprgoldap.com.pl.

Informacje można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14a lub pod nr. tel. 87 615 24 73. Osoba do kontaktu Barbara Jastrzębska.

13 września 2016


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

„Aktywny Samorząd” – nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   informuje, iż do 10.10.2016r. trwa nabór wniosków na  Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program skierowany jest do osób uczących się w szkole policealnej lub w szkole wyższej, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Aktualne informacje na temat Programu publikowane są na stronie PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

2 września 2016


Czytaj więcej o: „Aktywny Samorząd” – nabór wniosków

DNI OTWARTE - OŚRODKA ADOPCYJNEGO W EŁKU dn.26.07.2016r.

26.07.2016 r. w godzinach 7.30 - 19.30 filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DZIEŃ OTWARTY. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisząc na adres mailowy: oao-elk@o2.pl. Ośrodek mieści się przy ul. Piłsudskiego 10, w tzw. "Pałacyku".

26 lipca 2016


Czytaj więcej o: DNI OTWARTE - OŚRODKA ADOPCYJNEGO W EŁKU dn.26.07.2016r.

V Rodzinny Rajd Rowerowy

Przejdź do - V Rodzinny Rajd Rowerowy

Organizator Rodzinnego Rajdu Rowerowego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi serdecznie dziękuje sponsorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w uświetnienie tej imprezy. Szczególne podziękowania składamy na ręce uczestników rajdu rowerowego, którzy niezawodnie od pięciu lat nam towarzyszą oraz tym, którzy pierwszy raz jechali z nami w tym roku. Liczymy na Was już za rok, bo ....  Rodzinny Rajd Rowerowy na powitanie lata inne imprezy wymiata !!!

6 czerwca 2016


Czytaj więcej o: V Rodzinny Rajd Rowerowy

V Rodzinny Rajd Rowerowy - zbiórka na Placu Zwycięstwa

INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że dzień 31 maja obchodzony jest jako „Światowy Dzień bez Papierosa”. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku Inspekcja Sanitarna stara się zwrócić szczególną uwagę ludzi na kwestie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutków palenia tytoniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, zaprasza 30.05.2016r. od 9:00 – 12:00 na wykonanie bezpłatnego badania spirometrycznego.

Badania wykonywane będą w GoldMedica Spółka z o.o.ul. Słoneczna 7,19-500 Gołdap, Poradnia Neurologiczna, pokój nr. 1, obok laboratorium – Szpital Gołdap.

19 maja 2016


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Zapraszamy na V Rodzinny Rajd Rowerowy!!!

Dodatek wychowawczy 500 zł dla wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

W związku z wejściem w życie  1 kwietnia  2016r. ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci  (Dz. U. poz. 195), dyrektor PCPR w Gołdapi informuje, iż na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500 zł. Dodatek ten będzie przysługiwać na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

22 marca 2016


Czytaj więcej o: Dodatek wychowawczy 500 zł dla wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiat Gołdapski ogłasza nabór wniosków w 2016r. o dofinansowanie w ramach   pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

1 marca 2016


Czytaj więcej o: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę. W wyznaczonych miejscach na terenie miasta i powiatu porad tych udzielać będą funkcjonariusze Policji, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, psychologowie oraz inni przedstawiciele instytucji pomocowych.

 

W najbliższy poniedziałek po raz kolejny rusza akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

19 lutego 2016


Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw