Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapraszamy na V Rodzinny Rajd Rowerowy!!!

Dodatek wychowawczy 500 zł dla wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

W związku z wejściem w życie  1 kwietnia  2016r. ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci  (Dz. U. poz. 195), dyrektor PCPR w Gołdapi informuje, iż na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500 zł. Dodatek ten będzie przysługiwać na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

22 marca 2016


Czytaj więcej o: Dodatek wychowawczy 500 zł dla wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiat Gołdapski ogłasza nabór wniosków w 2016r. o dofinansowanie w ramach   pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

1 marca 2016


Czytaj więcej o: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę. W wyznaczonych miejscach na terenie miasta i powiatu porad tych udzielać będą funkcjonariusze Policji, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, psychologowie oraz inni przedstawiciele instytucji pomocowych.

 

W najbliższy poniedziałek po raz kolejny rusza akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

19 lutego 2016


Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Darmowa Pomoc Prawna w powiecie gołdapskim

Dzień otwarty filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku

29.12.2015r. w godz. 10.00 - 18.00 filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DZIEŃ OTWARTY. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 621 38 25 lub pisząc na adres: oao-elk@o2.pl. Ośrodek mieści się na ul. Piłsudskiego 10, w tzw. „pałacyku”.

22 grudnia 2015


Czytaj więcej o: Dzień otwarty filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku

V Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Przejdź do - V Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Na zaproszenie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi gościem V Forum Jednostek Pomocy Społecznej była Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska która wygłosiła ciekawą prelekcję nt. zagrożeń dla młodzieży oraz roli rodzica w życiu dziecka

5 listopada 2015


Czytaj więcej o: V Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach którego NIEODPŁATNIE przyjmuje prawnik i psycholog.

Godziny przyjęć:

Prawnik:

1 i 3 czwartek miesiąca godz. 12:00 - 14:00

Psycholog: w każdy czwartek godz. 17.00-20.00

Zapisy do psychologa, przyjmowane są osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod nr telefonu: 87 615-24-73

Podstawowym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim poszkodowanym w wyniku innych zdarzeń traumatycznych takich jak: wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć bliskiej osoby,itp. Pomoc ta polega na udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian.

22 września 2015


Czytaj więcej o: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

„Aktywny Samorząd” – nabór wniosków

loga projektuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   informuje, iż do 10.10.2015r. trwa nabór wniosków na  Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program skierowany jest do osób uczących się w szkole policealnej lub w szkolnictwie wyższym, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

22 września 2015


Czytaj więcej o: „Aktywny Samorząd” – nabór wniosków

Rodzinny Rajd Rowerowy - fotorelacja

Przejdź do - Rodzinny Rajd Rowerowy - fotorelacja