Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w warsztatach. Warsztaty są bezpłatne, obejmują cykl 10 spotkań. Zajęcia skierowane są do osób, które chcą doskonalić się w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Zakres warsztatów:

 • Budowanie relacji dorosły – dziecko;
 • Wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane;
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;
 • Aktywne, wspierające słuchanie;
 • Motywowanie dziecka do współdziałania;
 • Modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka;
 • Uwalnianie dziecka od grania narzuconych mu ról w domu i w szkole;
 • Wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka;
 • Budowanie realnego poczucia własnej wartości;
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;

Warsztaty rozpoczną się spotkaniem w siedzibie PCPR w Gołdapi 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 16.30. Kolejne terminy warsztatów zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi osobiście lub niżej załączony formularz zgłoszenia mogą przekazać e-mailowo na adres: pcprgoldap@op.pl

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Pliki do pobrania