Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2027

12 maja 2021

Przedstawiamy Państwu projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2027, która wskazuje kierunki wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Zapraszamy instytucje oraz mieszkańców powiatu do zgłaszania uwag i opinii na temat dokumentu w terminie od 13 do 20 maja 2021r. na załączonym formularzu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14a, lub elektronicznie na adres: pcprgoldap@op.pl