Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Zadania finansowane z państwowych funduszy celowych

Artykuły

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

29 kwietnia 2022


Powiat Gołdapski przystąpił w 2022 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cele i adresaci programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

12 kwietnia 2022


Czytaj więcej o: Powiat Gołdapski przystąpił w 2022 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w 2021 roku realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 (całkowita wartość projektu 4080 zł.) oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 (całkowita wartość projektu 94.783,50zł.) Dzięki w/w Programom, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego mieszkańcy powiatu gołdapskiego otrzymali wsparcie psychologiczne oraz pomoc asystenta w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

plakat asystent osoby niepełnosprawnej

14 grudnia 2021