Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Strona główna


Artykuły

Życzenia

Przejdź do - Życzenia

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Przejdź do - Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

15 marca 2018


Czytaj więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Projekt „Aktywizacja po 30 (2018)”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim.

 

Projekt jest skierowany do bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, a jednocześnie należących co najmniej do jednej grupy:

  1. długotrwale bezrobotni (38 osób/22K/16M),
  2. osoby z niepełnosprawnościami (6 osób/4K/2M),
  3. osoby w wieku 50 lat i więcej (26 osób/14K/12M),
  4. kobiety (57 osób),
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (54 osoby/31K/23M).

 

 

15 marca 2018


Czytaj więcej o: Projekt „Aktywizacja po 30 (2018)”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Powiat Gołdapski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku.

7 marca 2018


Czytaj więcej o: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przejdź do - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19 lutego 2018 r. - 25 lutego 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZĘSTĘPSTWEM".

W tegorocznym "Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", udział wezmą referendarze sądowi i asystent sędziego Sądu Rejonowego w Olecku, którzy będą pełnić dyżury w budynku Sądu Rejonowego w Olecku przy ul. Osiedle Siejnik I 18, w pokój Nr 2, według poniższego grafiku:

20.02.2018 r. godz. 10-12 – Maciej Myszkowski – Referendarz sądowy

20.02.2018 r. godz. 12-14 – Jowita Chrzanowska – Starszy Referendarz sądowy

22.02.2018 r. godz. 10-12– Kacper Kwasiborski – Referendarz sądowy

22.02.2018 r. godz. 12-14 – Anna Dadura – Asystent sędziego

 

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem można uzyskać na stronie http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.

19 lutego 2018


Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wśród tak wyedukowanych dzieci – my dorośli możemy czuć się bezpiecznie

Przejdź do - Wśród tak wyedukowanych dzieci – my dorośli możemy czuć się bezpiecznie

We wtorek 12 grudnia 2017 roku zakończył się blok działań pt. „Przystanek Centrum”. Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w ramach projektu „Razem pod parasolem prawa” dofinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

 

19 grudnia 2017


Czytaj więcej o: Wśród tak wyedukowanych dzieci – my dorośli możemy czuć się bezpiecznie

DNI OTWARTE - OŚRODEK ADOPCYJNY W EŁKU

27-29.12.2017 r. w godzinach 8.00 - 15.30 Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DNI OTWARTE. Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 621 38 25 lub pisząc na adres mailowy: oao-elk@o2.pl. Ośrodek mieści się w Ełku przy ul. Słowackiego 15a, nad sklepem z butami.

13 grudnia 2017


Czytaj więcej o: DNI OTWARTE - OŚRODEK ADOPCYJNY W EŁKU

Spotkanie z ratownikiem medycznym

Przejdź do - Spotkanie z ratownikiem medycznym

Dnia 5 grudnia 2017r. w ramach projektu "Razem pod parasolem prawa" dofinansowanego z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi GoldMedica Wiesławowi Jurgielewicz oraz Pani Małgorzacie Żurawskiej za współpracę oraz pomoc przy realizacji projektu.

   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

8 grudnia 2017


Czytaj więcej o: Spotkanie z ratownikiem medycznym

Spotkanie z policjantem

Przejdź do - Spotkanie z policjantem

Dnia 28 listopada 2017r. w ramach projektu "Razem pod parasolem prawa" dofinansowanego z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi odbyło się spotkanie z policjantką.

Dziękujemy Panu Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz Pani asp. szt.   Marcie Andruczyk za współpracę oraz pomoc przy realizacji projektu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

8 grudnia 2017


Czytaj więcej o: Spotkanie z policjantem

Dzień Pracownika Socjalnego

Przejdź do - Dzień Pracownika Socjalnego

Starostwo Powiatowe  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  w ramach projektu ”Razem pod parasolem prawa” dofinansowanego ze środków rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka  na lata 2016 i 2017, 21 listopada zorganizowało  uroczyste  obchody  Dnia  Pracownika Socjalnego a tym samym wszystkich służb socjalnych pod znanym już hasłem: Forum Jednostek Pomocy Społecznej.  Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości  mieszkańców na temat  ważnej i odpowiedzialnej  roli pracownika socjalnego, wyraz uznania dla tej grupy zawodowej. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Forum. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy  do Pani Kasi Boruc i Pana Mirka Bobrowskiego oraz uczniów Szkoły Podstawowej  nr 3 w Gołdapi  za przygotowanie części artystycznej.  

22 listopada 2017


Czytaj więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego