Nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram

dyżurów prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną
na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2018

 

  1. W Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 w lokalu nr 4:

Poniedziałek      w godzinach   1400 -1800

Wtorek               w godzinach     800 - 1200

Środa                  w godzinach   1400-1800

Czwartek            w godzinach     800-1200

Piątek                  w godzinach  1200-1600

 

  1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przy ul. Jaćwieskiej 14A w lokalu nr 4:

 Poniedziałek        w godzinach    900-1300

Wtorek                 w godzinach  1500-1900

Środa                    w godzinach  1500-1900

 

  1. W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26 w lokalu nr 3:

 Piątek      w godzinach     1500-1900

 

  1. W Urzędzie Gminy w Dubeninkach, przy ul. Mereckiego 27:

 Piątek                   w godzinach    800-1200

 

Harmonogram dyżurów został opracowany na podstawie art. 9 ust.1 pkt 2 w związku z art.8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

Prawo nieodpłatnej pomocy prawnej w w/w Punktach przysługuje osobom wymienionym w art.4 ust.1 ustawy

Harmonogram dyżurów jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin w Baniach Mazurskich i Dubeninkach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 

Z wyrazami szacunku,

Starosta

/-/ Andrzej Ciołek

Pliki do pobrania