Nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram

dyżurów prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną
na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2018

 

1. W Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 w lokalu nr 4:
– w poniedziałek, wtorek, środę- pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,
– w czwartek, piątek- pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.
Poniedziałek – w godzinach 14:00 -18:00
Wtorek – w godzinach 8:00 – 12:00
Środa – w godzinach 14:00-18:00
Czwartek – w godzinach 8:00-12:00
Piątek – w godzinach 12:00-16:00

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przy ul. Jaćwieskiej 14A w lokalu nr 4 – pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku:
Poniedziałek – w godzinach 9:00-13:00
Wtorek – w godzinach 15:00-19:00
Środa – w godzinach 15:00-19:00

3. W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26 w lokalu nr 3 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku:
Piątek – w godzinach 15:00-19:00

4. W Urzędzie Gminy w Dubeninkach, przy ul. Dębowej 27 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku:
Piątek – w godzinach 8:00-12:00

 

Harmonogram dyżurów został opracowany na podstawie art. 9 ust.1 pkt 2 w związku z art.8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

Prawo nieodpłatnej pomocy prawnej w w/w Punktach przysługuje osobom wymienionym w art.4 ust.1 ustawy

Harmonogram dyżurów jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin w Baniach Mazurskich i Dubeninkach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 

Z wyrazami szacunku,

Starosta

/-/ Andrzej Ciołek

Pliki do pobrania