Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu Państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Powiat Gołdapski w 2021 roku pozyskał środki na działanie 1.4.Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ustanowionego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów 20 grudnia 2016r. (M.P. poz. 1250),  w wysokości 181.387 zł z przeznaczeniem na realizację tworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wartość całej inwestycji wyniesie 226.502,69 zł.

 

Planowane prace zakończą się 31.12.2021r. Mieszkanie powstanie na poddaszu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14a.

24 listopada 2021